social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Modlitwa o Miłość, która uzdrawia i uwalnia

(ks. Wermter)

Dobry Ojcze w niebie, z miłości mnie stworzy­łeś, z miłości odkupiłeś mnie Krwią Twojego Sy­na, z miłości obdarowałeś mnie Twoim Świętym Duchem podczas chrztu świętego i bierzmowania. Jestem dziełem Twojej miłości - a jednak tak i trudno jest mi kochać jak Ty i jako Twoje dziecko | dawać świadectwo o Twojej miłości. Daj mi na nowo Twoją miłość, abym stał się zdrowy i wolny od moich wewnętrznych zranień, blokad i innych obciążeń. Niektóre z tych „cięża­rów" odziedziczyłem po moich przodkach, inne powstały we wczesnym dzieciństwie, jeszcze in­nym zawiniłem sam.

Naucz mnie kochać, tak jak Ty kochasz, abyś patrząc na mnie mógł powiedzieć: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie! (Mt 3, 17).
 
Pozwól mi patrzeć na Jezusa, abym uczył się kochać prawdziwie: On był dobry dla wszystkich, szczególnie dla dzieci, dla biednych, chorych i za­gubionych. Jezus z miłości pozwolił na to, aby zostać wy­szydzonym, zdradzonym i ubiczowanym - i to wszystko ofiarował dla odkupienia ludzi.

Jezus przebaczył wszystko i wszystkim - nawet wtedy, gdy przybijali Go do krzyża.

Ojcze Niebieski, pozwól mi przyjąć Ducha Świętego, Ducha miłości i pojednania, Ducha po­cieszenia i miłosierdzia, abym mógł otwierać się tutaj i dzisiaj na Twoją miłość, abym przekazując Twoją miłość, mógł sam stać się zdrowy i wolny, uleczony i odnowiony, radosny i szczęśliwy.

Maryjo, Matko Pięknej Miłości, módl się za mnie i za nas wszystkich. Amen.